bwin亚洲必赢5566手机版佛说楼阁杀甘露鼓经

佛说楼阁杀甘露鼓经 西方遭受印度引起烂驮啰国密林寺三收藏明教大师赐紫沙门臣天息灾奉 诏译 如是我闻。一时世尊在舍卫国祇树给孤独园。尔时尊者阿难陀发诚谛心。诣世尊所。到佛所已。用彼头顶礼世尊足。修敬毕已住立一面。尔时尊者阿难陀白世尊言。云何种于清净善根。云何作曼拏罗。云何归依受持学处。云何合十指掌。恭敬如来成为何善业。世尊。云何轮回善根不除。云何业尽获得涅盘。作而来像云何功德。世尊告言。阿难陀。当让 … 继续阅读bwin亚洲必赢5566手机版佛说楼阁杀甘露鼓经

bwin亚洲必赢5566手机版神僧普庵禅师与道教法派

普庵大师虽然是佛教神僧,但是,他对于道教的画符咒语等等也杀之交通,可以说凡是佛教和道教共尊的生祖师。 神僧普庵禅师与道教法派 早几天在群里,有号民间的清微派道友说:“最近会过会,还给普庵加了一个会。”其他朋友纷纷表示不解和取笑,普庵?不是佛教的吗?竟然于跟尚加会?于是乎就贴标签,说民间道士不在行之类的说话。其实根本是盖无打听的题目,普庵大师虽然是南宋时期的平号佛教僧侣,但是也和道教有莫大之根源。 … 继续阅读bwin亚洲必赢5566手机版神僧普庵禅师与道教法派